ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО НА ДОБРИ ЦЕНИ
           

55

 

ISO 9001 2008ISO 9001 2008

СОФИЯ, счетоводство пловдив,счетоводна кантора варна

  РЕГИСТРАЦИИ ФИРМИ ЧУЖДЕНЦИ

 

Rejestracja firmy w Bułgarii

Rejestracja bułgarskiej firmy z właścicielem, który jest cudzoziemcą 149 euro + 90 euro, jeśli firma zostanie zarejestrowana pod naszym adresem.

Contract for Accounting Services and Consultancy

www.kantora.eu

globalconsulteu@gmail.com

tel.  +359 899 454 998

gconsultbg

Rejestracja firmy przez cudzozeimca

Rejestracja firmy w Bułgarii przez osoby zagraniczne - rodzaje:

- Rejestracja firmy przez osobę fizyczną z kraju w Unii Europejskiej

- Rejestracja firmy przez osobę fizyczną z kraju poza Unią Europejską

- Rejestracja firmy, kiedy wspólnicy w nowej firmie będą osobami prawnymi zagranicznymi

Rejestracja firmy przez zagraniczną osobę fizyczną z Unii Europejskiej Jednoosobowа Sp. z o.o., Sp. z o.o.

Przy rejestracji firmy przez osobę fizyczną wystarczy, żeby ona nosiła ze sobą swój dowód osobisty. Dane z niego wpisywane są w dokumentach, związanych z rejestracją firmy. Dokumenty sporządzane są w języku bułgarskim i dokonuje się poświadczone tłumaczenie na odpowiedni język ojczysty osób zagranicznych. Same dokumenty są identyczne z tymi, które sporządza obywatel Bułgarii, który rejestruje firmę.

Rejestracja firmy przez zagraniczną osobę fizyczną z kraju poza Unią Europejską Jednoosobowа Sp. z o.o., Sp. z o.o.

Przy rejestracji firmy przez osobę fizyczną z kraju poza Unią Europejską wystarczy, żeby ona nosiła ze sobą paszport albo dowód osobisty. Dane z niego wpisywane są w dokumentach, związanych z rejestracją firmy. Dokumenty sporządzane są w języku bułgarskim i dokonuje się poświadczone tłumaczenie na odpowiedni język ojczysty osób zagranicznych. Same dokumenty są identyczne z tymi, które sporządza obywatel Bułgarii, który rejestruje firmę.

Rejestracja firmy przez zagraniczną osobę prawną z Unii Europejskiej

Przy rejestracji firmy przez osobę prawną albo osoby prawne niezbędne są:

- odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego, dla zagranicznych firm, które będą miały udział w bułgarskiej firmie;

- postanowienie wspólników albo akcjonariuszy zagranicznych firm, że będą otwierać spółkę w Bułgarii, do czego została upoważniona określona osoba. Prawa osoby upoważnionej muszą być szczegółowo opisane - do rejestrowania firmy, podpisując się na dokumentach, do upoważniania innych osób do składania dokumentów, do otwarcia rachunku bankowego, do mianowania kierownika.

Opłaty z tytułu rejestracji spółki z o. o. albo jednoosobowej spółki z o.o. przez osoby zagraniczne

Opłaty, pobierane przez państwo z tytułu rejestracji firmy są jednakowe dla bułgarskich i zagranicznych obywateli - 160 lewów.

Opłaty bankowe z tytułu otwarcia rachunku akumulacji i z tytułu zaświadczenia o wniesionym kapitale zaczynają się od 28 lewów i różnią się w zależności od banku, w którym będzie otwierany rachunek. My skierujemy Cię do banku, oferującego najniższe ceny za otwarcie rachunku i wydanie zaświadczenia o wniesionym kapitale.

Dodatkowy koszt w porównaniu z rejestracją firmy przez bułgarskiego obywatela jest jedynie koniecznością tłumaczenia dokumentów / w przypadkach, kiedy osoba, która jest założycielem, nie zna języka bułgarskiego/ z języka bułgarskiego na odpowiedni obcy język.

Rejestracja firmy w Republice Bułgarii może być używana jako pierwszy krok do otrzymania wizy, czasowego lub stałego pobytu w Bułgarii.

www.kantora.eu

+359 899 454 998

Obsługa księgowa, jednoosobowa spółka z o.o., sp. z o. o., rejestracja firmy Sofia, rejestracja firmy w Bułgarii.

Rejestracja jednoosobowej spółki z o.o. Sofia, założenie firmy, system samokontroli, rejestracja spółki akcyjnej, prawo autorskie, przeniesienie przedsiębiorstwa.

Rejestracja fundacji zmiany w okolicznościach firm, zmiany okoliczności spółek, fundacje.

Rodzaje wiz i niezbędne dokumenty

Ustawa o Cudzoziemcach w Republice Bułgarii

Rozporządzenie w sprawie wydawania wiz

Rejestracja firmy z udziałem zagranicznym

Rejestracja firmy za granicą

 

<--

 


Регистрации бг фирми

Copyright ©2009 Kantora.eu
Изработка на сайта: тел. 0899/286730; info@obektiv.info