ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО НА ДОБРИ ЦЕНИ
           

  
 

Чи можна придбати автомобіль без розмитнення з метою його експлуатації на території України, власником якого є юридична особа – нерезидент іноземної держави

Питання:

«Чи можна придбати автомобіль без розмитнення з метою його експлуатації на території України, власником якого є юридична особа – нерезидент іноземної держави?»

Відповідь:

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Лист від 05.03.2013 № 11.1/2-12.2/2172-ЕП

Про тимчасове ввезення автомобільних транспортних засобів громадянами-резидентами

Начальникам митних органів

З метою забезпечення правильного застосування вимог законодавства, що регулюють питання тимчасового ввезення громадянами-резидентами на митну територію України автомобільних транспортних засобів як транспортних засобів комерційного призначення, Держмитслужба України повідомляє.

Відповідно до положень п. 59 ст. 4 Митного кодексу України (далі - Кодекс) транспортні засоби комерційного призначення - це, зокрема, автотранспортні засоби (моторні транспортні засоби, причепи, напівпричепи), що використовуються в міжнародних перевезеннях для платного транспортування осіб або для платного чи безоплатного промислового чи комерційного транспортування товарів.

Статтею 1 додатка C до Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 р.) (далі - Конвенція) визначено, що комерційне використання означає платне перевезення осіб або промислове чи комерційне платне або безоплатне перевезення вантажів.

Згідно з п. «a» ст. 5 додатка C до Конвенції транспортні засоби комерційного використання можуть поміщуватися в режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування за умови дотримання таких вимог:

вони мають бути зареєстрованими на території, яка не є територією тимчасового ввезення;

вони мають бути зареєстрованими на ім'я особи, яка зареєстрована або постійно мешкає за межами території тимчасового ввезення;

вони мають ввозитися та використовуватись особами, які здійснюють свою діяльність на такій території.

Пунктом «a» ст. 8 додатка C до Конвенції та частиною третьою ст. 189 Кодексу визначено, що тимчасове ввезення транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України допускається за умови, що такі транспортні засоби не використовуватимуться для внутрішніх перевезень на митній території України.

Відповідно до ст. 105 Кодексу у митний режим тимчасового ввезення поміщуються виключно транспортні засоби комерційного призначення, зазначені у ст. 189 Кодексу та додатку C до Конвенції, на умовах, визначених цим Додатком.

Водночас звертаємо увагу на те, що згідно з частинами першою та другою ст. 194 Кодексу у разі ввезення товарів на митну територію України декларант або уповноважена ним особа попередньо повідомляють митний орган, у зоні діяльності якого товари буде пред'явлено для митного оформлення, про намір ввезти ці товари. Попереднє повідомлення про намір ввезти товари на митну територію України здійснюється шляхом подання митному органу, в зоні діяльності якого товари буде пред'явлено для митного оформлення, попередньої митної декларації або іншого документа, що може використовуватися замість митної декларації відповідно до ст. 94 Кодексу.

Згідно з частиною другою ст. 259 Кодексу попередня декларація має містити відомості, достатні для ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України та забезпечення доставки їх до митного органу призначення.

Перелік документів та відомостей, які подаються митному органу декларантом, уповноваженою ним особою або перевізником під час переміщення товарів автомобільним транспортним засобом комерційного призначення через митний кордон України, визначено у частині першій ст. 335 Кодексу. Так, митним органам подаються документи на транспортний засіб, транспортні (перевізні) документи (міжнародні товаро-транспортні накладні), документ, що супроводжує міжнародні поштові відправлення (за їх наявності), комерційні документи (за наявності) на товари, що перевозяться.

Окрім того, згідно зі ст. 6 Закону України «Про автомобільний транспорт» у пунктах пропуску через державний кордон України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, у сфері міжнародних автомобільних перевезень, здійснює контроль наявності дозвільних документів на виконання перевезень та ведення обліку автомобільних транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.

Статтею 53 Закону України «Про автомобільний транспорт» визначено документи, які перевізник повинен мати при здійсненні міжнародних перевезень, зокрема свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та документи на вантаж.

Відповідно до п. 3.5 Порядку виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень, затвердженого наказом Мінфіну України від 09.10.2012 р. № 1066 (далі - Порядок), переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України здійснюється після перевірки посадовою особою митниці відправлення наявності електронної копії попередньої митної декларації або електронної попередньої митної декларації в ЄАІС (Єдина Автоматизована Інформаційна Система). Перевірка здійснюється шляхом запиту до ЄАІС за номером попередньої митної декларації або електронної попередньої митної декларації та встановлення відповідності інформації, що міститься у поданих товаросупровідних (товаротранспортних) документах, відомостям, заявленим в електронній копії попередньої митної декларації або електронної попередньої митної декларації.

Пунктом 3.7 Порядку встановлено, що після перевірки наявної електронної копії попередньої митної декларації або електронної попередньої митної декларації в ЄАІС посадова особа митниці відправлення заносить до ЄАІС відомості, зокрема, про транспортний засіб комерційного призначення (відповідно до реєстраційних документів на транспортний засіб зазначаються назва та/або реєстраційний номер).

Строки доставки товарів і транспортних засобів комерційного призначення до митного органу, в якому здійснюватиметься їх митне оформлення, встановлюються відповідно до ст. 95 Кодексу. Щодо транспортних засобів комерційного призначення, які використовуються для платного перевезення пасажирів, повідомляємо, що згідно зі ст. 5 Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу (Женева, 01.03.73 р.) перевізник повинен видати індивідуальний або колективний квиток, у якому зазначені назва та адреса перевізника, а також який містить вказівку, що договір перевезення підпадає під дію положень цієї Конвенції.

Відповідно до положень ст. 53 Закону України «Про автомобільний транспорт» при виконанні міжнародних перевезень пасажирів перевізник повинен мати дозвіл країни, територією якої буде здійснюватися перевезення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, список пасажирів (для нерегулярних та маятникових перевезень), білетно-облікову документацію.

Окрім того, враховуючи положення ст. 366 Кодексу, транспортні засоби комерційного призначення мають переміщуватися каналом, позначеним символами червоного кольору («червоний коридор»).

Для реєстрації та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України в пункті пропуску з використанням смуг руху «червоний коридор», використовується складова частина автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор-2006» - функціональний модуль «Диспетчер зони митного контролю».

Результати митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів фіксуються у функціональному модулі «Електронний журнал вантажного пункту пропуску», до якого, зокрема, вноситься інформація за VIN-кодом транспортного засобу, призначення транспортного засобу та режим його переміщення.

При цьому повідомляємо, що з урахуванням положень статей 95, 108, 189, 191 та 200 Кодексу строк тимчасового ввезення для автомобільних транспортних засобів комерційного призначення, що ввозяться на митну територію України, становить 20 днів.

Відповідно до частини другої ст. 95 Кодексу цей строк не включає час перебування транспортних засобів комерційного призначення під митним контролем у зонах митного контролю.

Звертаємо увагу на те, що частиною другою ст. 105 Кодексу передбачено, що у разі порушення умов митного режиму тимчасового ввезення особа, відповідальна за дотримання режиму, зобов'язана сплатити суму податкового зобов'язання та пеню відповідно до Податкового кодексу України.

Водночас згідно з п. 60 ст. 4 Кодексу транспортні засоби особистого користування - наземні транспортні засоби товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 т), 8711 згідно з УКТ ЗЕД та причепи до них товарної позиції 8716 згідно з УКТ ЗЕД, зареєстровані на території відповідної країни, перебувають у власності або тимчасовому користуванні відповідного громадянина та ввозяться або вивозяться цим громадянином у кількості не більше однієї одиниці на кожну товарну позицію виключно для особистого користування, а не для промислового або комерційного транспортування товарів чи пасажирів за плату або безоплатно.

Статтею 1 додатка C до Конвенції встановлено, що приватне використання означає перевезення особою виключно для особистих потреб, за винятком будь-якого комерційного використання.

Звертаємо увагу, що ст. 1 Конвенції та п. 35 ст. 4 Кодексу встановлено, що поняття «особа» означає юридичну та фізичну особу.

У зв'язку з цим особисте користування (приватне використання) не обмежується виключно інтересами фізичної особи, а може здійснюватися і в інтересах юридичних осіб.

З огляду на викладене вище згідно з положеннями Кодексу та Конвенції транспортні засоби, які тимчасово ввозяться на митну територію України громадянами-резидентами в службових цілях, а не для платного транспортування осіб або для платного чи безоплатного промислового чи комерційного транспортування товарів через митний кордон України, не відносяться до транспортних засобів комерційного призначення. Митне оформлення таких транспортних засобів здійснюється згідно з частиною третьою ст. 380 Кодексу.

Перший заступник — голова комісії з реорганізації Державної митної служби України

О. ДОРОХОВСЬКИЙ


Copyright ©2009 Kantora.eu
Изработка на сайта: тел. 0899/286730; info@obektiv.info