ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО НА ДОБРИ ЦЕНИ
           

 

Дозвіл на роботу для іноземних громадян в Болгаріі

Європейський союз

1.1 Загальні положення

Іноземні громадяни можуть здійснювати трудову діяльність в Болгарії лише після оформлення дозволу на роботу, за винятком особливих випадків, які прописані у законодавстві. Підставою для оформлення дозволу на роботу є укладання іноземним громадянином трудової угоди з болгарським роботодавцем чи запрошення іноземного громадянина у відрядження з метою здійснення певної діяльності в Болгарії.

Громадяни Європейського Союзу - службовці, підприємці, особи, які перебувають у бізнес-відрядженні, можуть здійснювати трудову діяльність в Болгарії без обмежень і без необхідності отримання дозволу на роботу.

Місцевий роботодавець зобов’язаний вимагати від іноземного громадянина дозвіл на роботу, який оформляється в Болгарському державному агентстві зайнятості. При оформленні даного дозволу потрібно дотримуватись цілої низки юридичних положень та умов.

Дозвіл на роботу видається для здійснення діяльності, яка потребує застосування спеціалізованих знань та вмінь, за умови відсутності на місцевому ринку праці спеціаліста з відповідною підготовкою.

Дозвіл видається тільки за запитом роботодавця - фізичної чи юридичної особи, яка зареєстрована за болгарським законодавством і виступає однією із сторін в угоді, укладеній з іноземною юридичною особою, яка у свою чергу є роботодавцем іноземного громадянина.

Необхідний комплект документів потрібно подавати в Бюро з працевлаштування за місцем роботи іноземного громадянина.

Дозвіл на роботу є офіційним особистим документом іноземного громадянина, який дає йому право працювати в Республіці Болгарія протягом визначеного терміну, на конкретному робочому місці, на конкретній посаді в тієї юридичної чи фізичної особи, зареєстрованої за болгарським законодавством, яка подавала запит на оформлення дозволу на роботу.

Дозвіл на роботу оформляють на один рік з можливим продовженням терміну до 3 років для виконавчого персоналу і понад 3 роки для керівного персоналу.

Дозвіл на роботу є підставою для отримання у відповідних установах дозволу на в’їзд в країну і перебування у ній протягом визначеного терміну.

Спрощені умови для видачі дозволу на роботу передбачено для наступних категорій осіб:

- іноземні громадяни, зайнятість яких на території країни передбачена виконанням міжнародних угод, в яких Болгарія виступає однією із сторін;

- запрошені викладачі, лектори і вчителі болгарських вищих і середніх навчальних закладів;

- вищий керівний персонал фірм, заснованих іноземними юридичними особами на території Республіки Болгарія;

- спортсмени і тренери професійних спортивних клубів;

- особи болгарського походження;

Для оформлення дозволу на роботу передбачено нормативно встановлене державне мито.

Стаття 48 «Закону про іноземних громадян в Болгарії» передбачає стягнення штрафу як з іноземних громадян, які здійснюють незаконну трудову діяльність, так і з фізичних чи юридичних осіб, які використовують працю іноземних громадян без дозволу на роботу.

У нормативно-правовій базі передбачені також і випадки, в яких для діяльності іноземного громадянина на території країни не потрібен дозвіл на роботу.

Не потребують дозволу на роботу іноземні громадяни, які довгостроково чи постійно перебувають в Республіці Болгарія або громадяни, яким дозволено довгострокове чи постійне перебування в країні на основі права на притулок, визнання за ними статусу біженця чи гуманітарного статусу.

Трудові угоди, укладені з іноземними громадянами і з громадянами Європейського Союзу, болгарські роботодавці зобов’язані декларувати в Національному агентстві з доходів (НАД) протягом 3 днів від дати їх підписання.

Громадяни Європейського Союзу, які перебувають в Болгарії у відрядженні, підлягають одноразовій реєстрації в Болгарському державному агентстві зайнятості. Реєстрацію проводить особа, яка приймає службовців, що відряджаються.

1.2 Іноземні громадяни, яким не потрібен дозвіл на роботу в Болгарії

Нижче наведено перелік основних категорій іноземних громадян, які мають право здійснювати трудову діяльність в Болгарії без необхідності отримувати дозвіл на роботу:

• Керівники компаній чи філій іноземних юридичних осіб

• Члени керуючої ради чи ради директорів місцевих компаній, які не працюють за трудовою угодою

• Комерційні представники іноземних фірм, які зареєстровані у Болгарській торгово-промисловій палаті

• Іноземні громадяни, які отримали дозвіл довгострокового чи постійного перебування в Болгарії

• Члени сімей громадян Європейського Союзу чи іноземних громадян, які отримали дозвіл довгострокового перебування в Болгарії

1.3 Іноземні громадяни, які мають право на виконання короткотермінових завдань без необхідності отримання дозволу на роботу

Іноземні громадяни можуть бути запрошені для виконання короткотермінових завдань без необхідності отримання дозволу на роботу за наступних обставин:

• Скеровані у відрядження в Болгарію власним іноземним роботодавцем

• Перебування в Болгарії триватиме протягом періоду, який не перевищує 3 місяців в межах одного року

• Завдання до виконання охоплюють наступні види діяльності: (І) монтаж чи гарантійний ремонт машин та обладнання; (ІІ) навчання по обслуговуванню обладнання або поставка замовленого оснащення, машин чи іншого устаткування; (ІІІ) навчання, яке передбачено контрактом по імпорту чи ліцензійною угодою

За даних обставин необхідно здійснити одноразову реєстрацію іноземного громадянина в Болгарському агентстві зайнятості до початку виконання завдання.

 


Copyright ©2009 Kantora.eu
Изработка на сайта: тел. 0899/286730; info@obektiv.info