ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО НА ДОБРИ ЦЕНИ
           

  

 

изтегли документ

Декларация за поверителност

Privacy Policy

Политика за поверителност и защита на личните данни

Уважаеми потребители, добре дошли в kantora.eu!

По отношение на въпросите, свързани със сигурността при използване на лична информация представяме на Вашето внимание следната политика за поверителност, която е валидна и се прилага за всички наши контрагенти – настоящи и бивши. Същата периодично подлежи на промяна и актуализация от наша страна.

Вашето съгласие

Вие се съгласявате с настоящата политика за конфиденциалност и приемате личната Ви информация да бъде разкривана и ползвана от момента, в който предоставите данните си и/или използвате услугите ни.

Начините за ползване на Вашата информация са описани по-долу. Умоляваме да не се регистрирате, в случай че отхвърляте някой от тях.

Сигурност

Целесъобразната защита и коректното управление на личната и финансовата Ви информация са наше задължение! Технологиите за криптиране и ограничаване на достъпа на служителите до базите данни способстват именно за това. Данните се съхраняват в шифрован вид на компютри с контролиран достъп чрез подсигурени интернет страници. Системите ни за сигурност отговарят напълно на стандартите за съответния сектор. А редовното им тестване гарантира изправността на механизмите за сигурност. И за да Ви уверим, че системите ни работят според изискванията, непрекъснато се интересуваме от най-новите интернет приложения.

Събиране на лични данни

Информация за Вас набираме директно от Вашата електронна заявка. Данните, които Ви идентифицират, могат да бъдат употребени за различни цели, част от които са свързани с развитието и подобряването на нашите продукти, обновяването на нашия архив, извършване на проверки, пазарни проучвания, статистически анализи.

Политика за поверителност на сайта www.kantora.eu

 

Лични данни

Общи условия на сайта. Общият регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR)

АДМИНИСТРАТОР ЛИЧНИ ДАННИ пакет с документи

 

__СОФИЯ, счетоводство пловдив,счетоводна кантора варна

 

 


Регистрации бг фирми

Copyright ©2009 Kantora.eu
Изработка на сайта: тел. 0899/286730; info@obektiv.info