Печать
Нравится

israel

ISO 9001 2008

ISO 9001 2008

 

 

 

 

 

 

 

Contract for Accounting Services and Consultancy

www.kantora.eu

 globalconsulteu@gmail.com

tel.  +359 899 454 998

gconsultbg

 
ثبت نام شرکت های خارجی
ثبت یک شرکت خارجی در بلغارستان توسط اشخاص -- ا نواع
ثبت شرکت شخصی شهروند کشورهای اتحادیه اروپا
ثبت شرکت شخصی شهروند کشورهای خارج از اتحادیه اروپا
ثبت شرکت با شراکت نهادهای خا رجی
ثبت شرکت شخصی شهروند کشورهای اتحادیه اروپا ، LTD
تنها مدرک مورد نیاز برای ثبت شرکت شخصی
کارت شناسای فرد مورد نظر است که اطلعات درج شده در آن برای ثپت شرکت ضروری می باشد
کلیه مدارک به زبان بلغاری تهیه می شوند و در نهایت توسط دارالترجمه رسمی به زبان مادری شخص مورد
نظرترجمه می گردد.
مدارکی که یک شخص خارجی برای ثبت شرکت اماده می کند یکسان است با مدارکی که یک شهروند بلغاری اماده
می کند.
ثبت شرکت شخصی شهروند کشورهای خارج از اتحادیه اروپا ، LTD
تنها مدرک مورد نیاز برای ثبت شرکت شخصی
پاسپورت یا کارت شناسای فرد مورد نظر است که اطلعات درج شده در آن برای ثپت شرکت ضروری می باشد
کلیه مدارک به زبان بلغاری تهیه می شوند و در نهایت توسط دارالترجمه رسمی به زبان مادری شخص مورد
نظرترجمه می گردد.
مدارکی که یک شخص خارجی برای ثبت شرکت اماده می کند یکسان است با مدارکی که یک شهروند بلغاری اماده
می کند.
ثبت شرکت نهاد یا نهاد های خارجی شهروند کشورهای اتحادیه اروپا
مدارک مورد نیاز
استعلم وضعیت کنونی شرکت های خارجی متمایل به شراکت با شرکت بلغاری ازارگان ثبت تجاری کشورمورد
نظر,
تصمیم سهامداران شرکت خارجی متمایل به ثپت شرکت در بلغارستان راجع به شخص وکالت داده شده مورد نظرشان.
توضیح در جزئیات حقوق داده شده به فرد موکل از جمله:
حق ثپت شرکت ، حق امضای مدارک ، حق وکالت دادن شخص مورد نظر به افراد دیگر براارسال مدارک و اسناد ،
حق باز کردن حساب بانکی و حق انتخاب مدیر
هزینه ثپت شرکت برای افراد خارجی;
هزینه های دولتی ثبت شرکت برای شهروندان بلغاری و خارجی یکسان می باشد -- 160لوا
هزینه های بانکی برای افتتاح حساب سپرده و گواهی پرداخت سرمای از28لوا شروع می شود و بستگی به بانکی
که در آن حساب باز خواهد شد دارد.
ما شما را به بانکی با پایین ترین قیمت برای افتتاح حساب و گواهی پرداخت سرمایه راهنمایی خواهیم کرد
هزینه های اضافی در مقایسه با ثبت نام شرکت توسط یک شهروند بلغاری تنها ترجمه اسناد و مدارک / در مواردی
است که موسس شرکت زبان بلغاری را نمی داند.
ثپت شرکت در بلغارستان می تواند به عنوان گام اول در اخذ ویزا ، اقامت موقت ویا دائم در کشور بلغارستان شود.
 

 
+359 899 454 998
Joomla SEF URLs by Artio