ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО НА ДОБРИ ЦЕНИ
           

 

Реєстрація по ЗПДВ (Закон про податок на додану вартість)

Реєстрація по ЗПДВ поділяється на обов’язкову і добровільну:

- Згідно з цим законом реєстрації підлягає кожна податково зобов’язана особа, яка зареєстрована на території країни і здійснює оподатковувані поставки товарів та послуг

- Згідно з цим законом реєстрації підлягає кожна податково зобов’язана особа, яка не зареєстрована на території країни і здійснює оподатковувані поставки товарів та послуг, які відрізняються від тих, за якими податок стягується з отримувача.

1. Обов’язкова реєстрація при досягненні певного обороту

Обов’язкова реєстрація виникає тоді, коли податково зобов’язана особа досягає оподаткованого обороту в 50 000 левів і вище за період не довший за 12 (дванадцять) останніх, перед поточним, місяців (ч.1 ст.96 ЗПДВ). Це не означає, що потрібно чекати 12 місяців, щоб виникло зобов’язання по реєстрації. Податково зобов’язана особа може досягнути оподаткованого обороту в 50 000 левів і за один місяць. Тоді це означатиме, що наступного місяця для неї виникає зобов’язання по реєстрації.

Значення оподатковуваного обороту чітко визначено у ч.2 ст.96 ЗПДВ. Він включає в себе податкові бази повністю здійснених оподатковуваних поставок, а не реальний дохід від них, тобто простежуються чи відбулася податкова подія загалом (згідно зі ст.25 ЗПДВ), а не тільки поступлення оплати з боку отримувача.

В оподатковуваний оборот входять:

- оподатковувані поставки, у томи числі і поставки з нульовою ставкою (раніше вони входили тільки в оборот для добровільної реєстрації)

- авансові платежі (повні або часткові), за винятком тих авансових платежів, які отримані до виникнення податкової події при поставках в межах Європейськго Союзу. Оскільки постачальник не зареєстрований як платник ПДВ, виконувані ним поставки не можуть бути визначені, як поставки межах Європейськго Союзу, що згідно з розпорядженням означає, що в оподатковуваний оборот не входять авансові платежі по поставці товарів, здійснені зареєстрованим по закону ПДВ контрагентом в іншій державі члені ЄС. Також треба брати до уваги і розпорядження ч.5 ст.7 ЗПДВ, яке виключає деякі поставки товарів з переліку поставок межах Європейськго Союзу - поставки (надання) фінансових і страхових послуг, які є звільненими поставками

Звільнені поставки - це нововведення у ЗПДВ, яке не має фінансової орієнтації. Згідно з ч.3 ст.96 ЗПДВ на цій основі будуть зареєстровані тільки ті особи, основна діяльність яких – надання фінансових і страхових послуг.

Це практично означає, що оскільки на даний момент це звільнені поставки, вказані особи не будуть користуватись податковим кредитом і не будуть нараховувати ПДВ. Метою такого розпорядження, яке перенесено з європейського законодавства, є створення порівняльної інформації для даної категорії осіб, оскільки Європейський Союз передбачає входження цих поставок в перелік оподатковуваних.

У розмір досягнутого оподатковуваного обороту не входять поставки (надання) фінансових і страхових послуг, у випадку коли вони не пов’язані з основною діяльністю особи, а також і поставки довготермінових матеріальних і нематеріальних активів, що застосовуються у його діяльності. Не входять в оподатковуваний оборот і поставки, за якими податок стягується з отримувача згідно з ч.2 і 3 ст.82 ЗПДВ. У попередній редакції положення це були випадки, коли не постачальник, а отримувач був платником податку згідно з розділом восьмим ЗПДВ у зв’язку з ч.2 ст.12 ЗПДВ. Це означало, що практично були включені поставки по ч.2 і 4 ст.82 ЗПДВ. Щодо випадків, описаних у ч.3 і 4 ст.15 ЗПДВ – податок не стягувався з отримувача, оскільки постачальник не зареєстрований по ЗПДВ і відповідно відсутня тристороння операція за змістом ст.15 ЗПДВ: придбання в межах Європейськго Союзу (ст.13 ЗПДВ). За новою редакцією знято неточність, але зміст залишається не зовсім вдалим, оскільки в силі залишається зазначене вище по ч.3 ст.82 ЗПДВ, а саме: неможливим є існування тристоронніх поставок за ст.15 ЗПДВ, так як закон вимагає, щоб всі учасники тристоронньої операції були зареєстрованими по ЗПДВ, а в даному випадку очевидним є факт, що один з учасників не є зареєстрованою особою і відповідно, поставка, яка відбувається, не є тристоронньою операцією. Висновок: змістовним був би тільки випадок реєстрації осіб по ЗПДВ на іншій підставі. Але такі особи не будуть стежити за оборотом, необхідним для обов’язкової реєстрації, оскільки вже є зареєстровані по ЗПДВ. Гіпотетично такий випадок може виникнути тільки за умови реєстрації особи на основі ст.99 ЗПДВ, яка уже здійснює поставки за умовами ст.15 ЗПДВ. Практично це не може здійснитись, оскільки мова йде про не податково зобов’язану особу, яка здійснює незалежну економічну діяльність. Що стосується податково зобов’язаної особи, то вона завжди надасть перевагу добровільній реєстрації, тому що при реєстрації закупівель в межах Європейськго Союзу, особа не буде мати права користуватись податковим кредитом для здійснення цих закупівель.

Відзначимо, що поставка товарів контрагентам, які належать до інших держав членів ЄС, не є оподатковуваною поставкою з нульовою ставкою, а згідно зі ст.17 ЗПДВ буде вважатися поставкою з місцем виконання на території країни і вважатиметься оподатковуваною поставкою.

При визначення оподатковуваного обороту потрібно мати на увазі податковий режим поставок до дати виникнення податкової події або до дати оплати, до виникнення податкової події поставки.

Заяву на реєстрацію за цією підставою (ст.96 ЗПДВ) потрібно подати протягом 14 днів з моменту завершення податкового періоду, у якому досягнуто обороту в 50 000 левів. Згідно з ч.1 ст.73 ПЗ ПДВ (Правила застосування «Закону про податок на додану вартість») усі податково зобов’язані особи, після завершення календарного місяця, повинні визначити свій оподатковуваний оборот за попередні 12 місяців (перед поточним) - ч.2 ст.96 ЗПДВ.

Обов’язкова реєстрація не застосовується до осіб, які одночасно відповідають наступним умовам:

- надають послуги електронним шляхом, а отримувачі цих послуг не є податково зобов’язаними особами, зареєстрованими на території країни, або які мають постійну адресу на території країни, або які, зазвичай, перебувають на території країни.

- не є зареєстрованими на території країни особами

- є зареєстрованими як платники ПДВ в іншій державі члені ЄС у зв’язку з проведенням діяльності по наданню послуг електронним шляхом, а отримувачі цих послуг не є податково зобов’язаними особами, зареєстрованими на території країни, мають постійну адресу на території країни чи зазвичай постійно перебувають на території країни.

Ч.8 ст.96 ЗПДВ ставить одну загальну вимогу для обов’язкової реєстрації по ЗПДВ, а саме: незалежно від ч.1 ст.99 ЗПДВ відповідальний державний орган з доходів може відмовити в реєстрації особі, якій адміністрація з доходів припинила чи відмовила в реєстрації на основі ст.176 ЗПДВ до усунення основ для відмови в реєстрації, відповідно передумови для зняття з реєстрації чи до завершення 24 місяців, рахуючи з початку місяця, наступного після зняття з реєстрації чи відмови в реєстрації. Зміни в ЗПДВ, які набули чинності з 1 січня 2010 року, дають можливість органу з доходів на свій розсуд відмовити в реєстрації особі, якій адміністрація з доходів припинила реєстрацію чи відмовила в реєстрації на основі ст.176 ЗПДВ, а при діючих до 1 січня 2010 року розпорядженнях, це було абсолютною основою для відмови в реєстрації. Мета нової редакції – не дати можливість особам навмисно ставити себе за межі охоплення ЗПДВ і на практиці виконувати оподатковувані поставки, але не нараховувати податок на них.

Згідно зі ст.176 ЗПДВ компетентний орган з доходів може відмовити в реєстрації чи припинити реєстрацію особи, яка:

- не знайдена за вказаною нею адресою для кореспонденції в порядку передбаченому Податково-страховим процесуальним кодексом

- змінила адресу для кореспонденції і не повідомила про це у порядку, передбаченому законом

- систематично не виконує зобов’язання по ЗПДВ

- має податкові заборгованості, загальна вартість яких перевищує вартість її активів з вирахуванням заборгованості

Це значить, що доти, доки особа не вживає заходів для усунення негативних передумов для реєстрації по ЗПДВ (п.1,2 і п.4 ст.176 ЗПДВ), їй буде відмовлено в реєстрації по ЗПДВ, незважаючи на завершення терміну в 24 місяці, тобто особі потрібно виплатити заборгованість по податках, повідомити про зміну адреси для кореспонденції, бути виявленою податковими органами за адресою для кореспонденції.

Однак, згідно з п.3 ст.176 ЗПДВ, все зовсім по іншому. За умови систематичного невиконання зобов’язань по ЗПДВ, наслідки цього не можна усунути будь-якими діями. Саме тому, можливість реєстрації виникає тільки після завершення терміну в 24 місяці, починаючи з початку місяця, наступного за місяцем зняття з реєстрації чи відмови в реєстрації (коли було відмовлено на підставі невиконання зобов’язань по ЗПДВ). Тобто, коли особу знято з реєстрації на основі п.3 ст.176 ЗПДВ, і вона подала заяву на нову реєстрацію до завершення 24 місяців (рахуючи з початку місяця в якому реєстрація була зупинена), відлік терміну в 24 місяці починається з моменту відмови в реєстрації.

Розпорядження ч.8 ст.96 ЗПДВ має такий самий зміст як і ст.100 ЗПДВ, яка стосується добровільної реєстрації і є за своєю суттю санкцією за неправомірну поведінку податково зобов’язаної особи і повинна дисциплінувати суб’єктів. ЇЇ роль в ст.96 ЗПДВ така ж: вилучити зі списку зареєстрованих осіб несумлінних комерсантів і не допустити їх повторної реєстрації, до того моменту, поки вони не почнуть дотримуватись розпорядження ЗПДВ.

2. Обов’язкова реєстрація при поставці товарів, які потребують установки та монтажу

Ч.1 ст. 97 ЗПДВ передбачає обов’язкову реєстрацію за ЗПДВ для осіб, зареєстрованих в іншій державі члені ЄС, які здійснюють оподатковувані поставки товарів, що потребують установки і монтажу, на території країни за рахунок цієї особи. Заяву на реєстрацію потрібно подати не пізніше, ніж за 7 днів до дати виникнення податкової події.

Ця реєстрація не здійснюється, коли отримувач поставки є зареєстрованим за ЗПДВ на іншій основі. У цьому випадку згідно з п.4 ч.2 ст.82 ЗПДВ сплачувати податок буде отримувач.

3.Обовязкова реєстрація при дистанційному продажу товарів

Висвітлення норм обов’язкової реєстрації при дистанційному продажу товарів – ст.98 ЗПДВ.

За цим законом, зареєструватись повинна кожна податково зобов’язана особа, яка здійснює поставку товарів, місцем виконання якої є територія країни дистанційного продажу.

Зобов’язання для реєстрація виникає не пізніше, чим за 7 днів до дати виникнення податкової події поставки, загальна вартість дистанційного продажу з якої у поточному році перевищує зазначену в законі суму – 70 000 левів.

Згідно з ч.1 ст.98 ЗПДВ зареєструватись повинна кожна податково зобов’язана особа, яка здійснює поставку товарів, місцем виконання якої є територія країни за умовами дистанційного продажу (ст.14 ЗПДВ). Подати заяву на реєстрацію потрібно не пізніше, чим за 7 днів до дати виникнення податкової події поставки, загальна вартість дистанційного продажу з якої у поточному році перевищує зазначену в законі суму – 70 000 левів. Особи подають заяву на реєстрацію не пізніше, чим за 7 днів до дати виникнення податкової події поставки або після отримання авансового платежу.

Згідно з ч.3 ст.73 ПЗ ЗПДВ усі зареєстровані особи, які здійснюють поставки товарів за умовами дистанційного продажу, зобов’язані:

- визначати загальну суму поставок товарів за умовами дистанційного продажу для кожної окремо взятої держави члена ЄС

- визначати для кожного з двох попередніх (перед поточним) календарних років суму податкових баз, здійснених за умовами дистанційного продажу поставок, для кожної окремо взятої держави члена ЄС.

4. Обов’язкова реєстрація за умови придбання в межах Європейської співдружності

Згідно зі ст.99 ЗПДВ реєстрації підлягає кожна податково не зобов’язана юридична особа і кожна податково зобов’язана особа, які не зареєстровані на основі ст.96,97,98 і ч.1 та 3 ст.100 і ст.102 ЗПДВ і які здійснюють купівлю товарів в межах Європейськго Союзу. Реєстрацію обов’язково потрібно провести, коли загальна вартість оподатковуваних закупівель в межах Європейськго Союзу за поточний календарний рік перевищує 20 000 левів.

Заяву на реєстрацію потрібно подати не пізніше, чим за 7 днів до дати виникнення податкової події купівлі, з якою загальна вартість оподатковуваних закупівель в межах Європейськго Союзу перевищує 20 000 левів. Це загальна сума оподатковуваних закупівель в межах ЄС (виняток: закупівля нових транспортних засобів і товарів, на які нараховують акцизний збір без ПДВ, який стягується і оплачується у тій державі члені ЄС, з якої транспортували товар).

Цей вид реєстрації не застосовується до осіб, зазначених в ч.5 ст.99 ЗПДВ. Це особи по ст. 168 ЗПДВ, які купують нові транспортні засоби, особи по п.4 ст.2 ЗПДВ. Це стосується випадків закупівлі нового транспорту, коли податок сплачується в порядку, зазначеному у ст.168 ЗПДВ, і випадків закупівлі акцизних товарів, які оподатковуються на основі ч.2 ст.91 ЗПДВ. Саме тому такі особи виключені зі списку осіб, зобов’язаних зареєструватися при здійснення закупівель в межах ЄС згідно зі ст.99 ЗПДВ.

Особа, зареєстрована на основі ст.99 ЗПДВ, стосовно якої виникають підстави для обов’язкової реєстрації (ст.96,97 і 98 ЗПДВ) або для добровільної реєстрації (ч.1 і 3 ст.100 ЗПДВ), проводить процедуру реєстрації у порядку і в термін, передбачені в умовах для обов’язкової чи добровільної реєстрації.

Згідно з ч.2 ст.73 ПЗ ЗПДВ усі податково зобов’язані та податково не зобов’язані юридичні особи, які здійснюють закупівлю в межах ЄС, зобов’язані:

- визначати загальну суму оподатковуваних закупівель в межах ЄС за поточний рік, за виключенням купівлі нових транспортних засобів та акцизних товарів

- визначати за попередній календарний рік суму податкових баз оподатковуваних закупівель в межах ЄС , за виключенням купівлі нових транспортних засобів та акцизних товарів

5. Обов’язкова реєстрація в результаті реформування

В обов’язковому порядку реєструється по ЗПДВ особа, яка за умови відсутності у неї поставок товарів чи послуг (ч.1 ст.10 ЗПДВ) закуповує товари чи послуги у зареєстрованої особи. Процедура здійснюється шляхом подання заяви на реєстрацію протягом 14 днів з моменту внесення (реєстрації) обставини згідно з ч.1 ст.10 ЗПДВ в торговий реєстр, при цьому дата реєстрації виступає датою внесення. Реєстраційний перелік готівкових активів (без активів отриманих на основі ст.10 ЗПДВ) повинен бути складений до дати реєстрації і поданий протягом 14 днів включно після цієї дати.

6.Реєстрація іноземної особи

Іноземна особа, яка має на території країни постійний об’єкт, з якого здійснює економічну діяльність, і яка відповідає умовам ЗПДВ для обов’язкової реєстрації, реєструється через акредитованого представника, за винятком філій іноземних осіб, які реєструються у загальному порядку.

Те саме стосується іноземної особи, яка не зареєстрована на території країни, але здійснює оподатковувані поставки, з місцем їх виконання на території країни і відповідає умовам ЗПДВ для обов’язкової реєстрації. Реєстрація здійснюється у порядку зазначеному у ст.101 ЗПДВ в територіальному управлінні Національної агенції з доходів по реєстрації акредитованого представника (ч.3 ст.72 ПЗ ЗПДВ).

Цей вид реєстрації не застосовується по відношенню до іноземних осіб, які надають послуги згідно з главою 18 ЗПДВ, оскільки саме для таких осіб передбачено специфічний порядок реєстрації.

За умови припинення акредитованим представником виконання своїх зобов’язань або за інших обставин, які унеможливлюють виконання цією особою своїх зобов’язань, згідно з ЗПДВ, протягом 14 днів від дати виникнення нових обставин, іноземна особа повинна призначити нового акредитованого представника.

Згідно зі ст.135 ЗПДВ акредитованим представником іноземної особи може бути:

- дієздатна фізична особа, яка має постійну адресу чи постійно перебуває в країні

- місцева юридична особа, по відношенню до якої не проводиться процедура ліквідації, яка не оголошена банкротом, яка не має неоплачених заборгованостей за податковими і страховими зобов’язаннями, які стягує Національна агенція з доходів

Такими, що постійно перебувають в Болгарії вважаються іноземці, які отримали дозвіл згідно зі ст.25 «Закону про іноземців в Республіці Болгарія».

 

Зміни до ЗПДВ, опубліковані в Державній газеті у №95 від 2009 року, вступили в дію з 1 січня 2010 року. Ці зміни передбачають наступне: коли іноземна особа зареєстрована в іншій державі члені ЄС або в третій країні, з якою Болгарія має угоди про надання правової допомоги між державами, реєстрація здійснюється у зворотному порядку. У таких випадках іноземна особа не зобов’язана, а лише має можливість призначити акредитованого представника.

Коли особа призначила акредитованого представника і за умови припинення ним виконання своїх обов’язків, або за умови виникнення інших обставин, які унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків по ЗПДВ, в загальному випадку протягом 14 днів від дати виникнення нових обставин, іноземна особа зобов’язана призначити нового акредитованого представника. Одна це правило не застосовується, коли іноземна особа зареєстрована в іншій державі члені ЄС або в третій країні, з якою Болгарія має угоди про надання правової допомоги між державами, оскільки для іноземної особи застосування послуг акредитованого представника є лише правовою можливістю.

Акредитований представник у таких випадках не несе солідарну і необмежену відповідальність за виконання зобов’язань по ЗПДВ зареєстрованою іноземною особою, у випадку, коли ця іноземна особа зареєстрована в іншій державі члені ЄС або в третій країні, з якою Болгарія має угоди про надання правової допомоги між державами. Інструменти надання правової допомоги дають можливість для притягнення до відповідальності іноземної особи і стягнення з неї заборгованості. Є можливим, щоб орган з доходів зареєстрував іноземну особу, яка відповідає умовам реєстрації, навіть у випадку, коли ця особа вчасно подала заяву на реєстрацію, але ще не визначила акредитованого представника (ст.102 ЗПДВ). Такий варіант передбачено для попередження махінацій з метою уникнення реєстрації по ЗПДВ не призначаючи акредитованого представника.

7.Реєстрація при отриманні чи наданні послуг, місцем здійснення яких є територія країни або територія іншої держави члена Європейського Союзу

Змінами до ЗПДВ, опублікованими в Державній газеті у №95 від 2009 року (які вступили в дію з 1 січня 2010 року), передбачено нову основу для обов’язкової реєстрації (ст.97а ЗПДВ). Згідно з цим розпорядженням реєстрації по ЗПДВ підлягає кожна податково зобов’язана особа, яка отримує послуги (місце здійснення на території країни), що є оподатковуваними і податок з яких оплачує отримувач (ч.2 ст.82 ЗПДВ). Ч.1,5 і 6 ст.3 ЗПДВ визначає, які особи є податково зобов’язаними. Вартість послуг не має значення. Зобов’язання з реєстрації не пов’язане з обмеженням вартості послуг і виникає у кожному випадку, коли послуга є отриманою і податок на неї сплачує отримувач.

Зобов’язання по реєстрації, яке врегульоване ч.2 ст.97а ЗПДВ, є дзеркальним відображенням зобов’язання по реєстрації, яке описано вище. Згідно з цим розпорядженням, реєстрації по ЗПДВ підлягає кожна податково зобов’язана особа, яка зареєстрована на території країни, надає послуги іншій податково зобов’язаній особі з місцем здійснення на території іншої держави члена ЄС. Вважається, що місце здійснення знаходиться на території іншої держави члена ЄС, коли отримувач послуги встановив свою незалежну економічну діяльність в іншій державі члені ЄС. У випадку, коли послуги надаються постійному об’єкту, який знаходиться не в місці де отримувач встановив свою незалежну економічну діяльність, місцем здійснення (надання) послуг вважається те, де знаходиться об’єкт, тобто місце незалежної економічної діяльності отримувача може відрізнятись від місця здійснення (надання) послуг, коли ці послуги надаються постійному об’єкту. Отже, існує можливість, щоб отримувач мав місце встановлення незалежної економічної діяльності на території Болгарії, але якщо послуги надаються постійному об’єкту на території іншої держави члена ЄС, тоді місце здійснення вважатиметься на території іншої держави члена ЄС і для постачальника виникає зобов’язання по реєстрації. Коли відсутній постійний об’єкт чи відсутнє місце встановлення незалежної економічної діяльності, місцем здійснення поставки вважається постійна адреса чи місце, де зазвичай перебуває отримувач.

Податково зобов’язана особа, зареєстрована як отримувач послуг, за якими є податково зобов’язаною по ЗПДВ, по замовчуванню вважається зареєстрованим постачальником послуг, з місцем здійснення цих послуг на території іншої держави члена ЄС, де на ці послуги стягується податок з отримувача і навпаки. Це означає: для особи, зареєстрованої за однією з підстав (постачальник або отримувач) у випадку виникнення іншої підстави для реєстрації, немає необхідності подавати нову заяву на реєстрацію (ст.9а ЗПДВ).

Якщо виникнуть інші передумови для реєстрації (неважливо чи добровільні, чи обов’язкові) передбачені ЗПДВ, особа, яка зареєстрована згідно зі ст.97а ЗПДВ, подає нову заяву і реєструється у порядку і в термін, передбачені ЗПДВ.

Особи зобов’язані подати заяву на реєстрацію (за наявних підстав, передбачених ст.97а ЗПДВ) не пізніше чим за 7 днів до дати, коли податок на поставку стає таким, що підлягає стягненню (авансовий платіж чи податкова подія), при цьому податкова база отриманої послуги підлягає оподаткуванню.

Причиною виникнення цього зобов’язання для реєстрації є зміна ст.21 ЗПДВ, викликана зміною європейського законодавства. Директива 2008/8/ЕС Ради Європи змінила основні правила стосовно місця надання послуг. Основне правило, яке діяло до 1 січня 2010 року, визначало, що місцем здійснення (надання) послуги вважається місце, де зареєстрований постачальник. Згідно з новими змінами, місце надання послуги стає залежним від статусу клієнта, тобто, коли послуги надаються податково зобов’язаній особі, яка діє відповідно, місцем надання цих послуг є місце ведення клієнтом своєї господарської діяльності. Коли послуги надаються не податково зобов’язаній особі, зберігається старе правило – місцем надання послуг є місце, де постачальник встановив свою господарську діяльність.

 

 

 


Copyright ©2009 Kantora.eu
Изработка на сайта: тел. 0899/286730; info@obektiv.info