ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО НА ДОБРИ ЦЕНИ
           

КАРНЕТ CPD (CARNET DE PASSAGE EN DOUANE)
 

Карнет CPD (Carnet de Passage en Douane)

KARNETI

Карнет CPD (Carnet de Passage en Douane) це документ про тимчасове ввезення, який використовується для тимчасового ввезення транспортних засобів. Видається згідно з умовами Міжнародної конвенції про тимчасове ввезення, яка створена під егідою Ради митного співробітництва.

Мета конвенції – спрощення формальностей при тимчасовому ввезенні, гармонізація використаних документів, спрощення умов, за якими здійснюється тимчасове ввезення, забезпечення спокою і впевненості, для митної адміністрації і людей, які здійснюють тимчасове ввезення.

Для забезпечення таких умов створена міжнародна гарантійна мережа асоціацій, погоджена митними органами договірної сторони, яким надано право представляти конвенцію на місцевому рівні, а також гарантувати оплату мита і зборів. Їх роль полягає у тому, щоб надавати документи тимчасового ввезення (карнета CPD), здійснювати поточний контроль за дотриманням умов тимчасового ввезення, а також відповідати спільно з власником карнета за всіма оголошеними згідно із законом претензіями з боку митної адміністрації країни тимчасового ввезення.

Карнет CPD видають згідно з Конвенцією і приймають кожною договірною стороною без додаткових формальностей і ускладнень щодо тимчасового ввезення. Карнет забезпечує як процедури тимчасового ввезення і вивезення, так і процедури митного транзиту. Товари, які підлягають обробці чи ремонту, не можуть бути ввезені із застосуванням документа про тимчасове ввезення. Допускаються зміни в описаному в карнеті початковому стані товарів, тільки якщо це амортизація внаслідок їх нормальної експлуатації.

Карнет видають згідно із вказаним у Конвенції зразком. Термін його дії складає один рік від дня видачі. Будь-які зміни, внесені в карнет після його видачі, повинні бути належним чином завірені асоціацією, яка видала документ, за погодженням митної адміністрації країни тимчасового ввезення. Не допускається внесення додаткових товарів у перелік чи виключення товарів з переліку гарантованих товарів на звороті документа.

У документі про тимчасове ввезення повинно бути вказано:

- назва асоціації, яка видає документ

- назва міжнародної гарантійної мережі

- країни чи митні території, в яких цей документ є дійсним

- назва гарантійних асоціацій цих країн чи митних територій

Термін, встановлений для зворотного вивезення транспортних засобів, ввезених згідно з документом про тимчасове ввезення, не може перевищувати термін дії цього документа.

Кожна гарантійна асоціація забезпечує митним органам Договірної Сторони, на території якої вона знаходиться, оплату мита і зборів, також інших виплат, які належить оплатити у випадку недотримання умов тимчасового ввезення чи митного транзиту транспортних засобів, які ввезено на територію згідно з документом про тимчасове ввезення. Гарантійна асоціація несе спільну відповідальність разом з боржниками щодо оплати вказаних сум.

Якщо митні органи території тимчасового ввезення беззастережно оформили документ про тимчасове ввезення, вони не можуть вимагати від гарантійної асоціації оплати мита і зборів.

Проте гарантійній асоціації можуть бути пред’явлені вимоги щодо дотримання гарантій, якщо у подальшому буде встановлено, що це митне оформлення було проведено незаконним чи обманним шляхом. Заборонено вимагати виплати цієї суми, якщо письмове повідомлення з боку митних органів на території тимчасового ввезення не було надано протягом одного року від дати завершення терміну дії карнета.

Гарантійна асоціація у своєму розпорядженні має термін один рік від дати повідомлення про відсутність оформлення карнета CPD для того, щоб надати доказ зворотного ввозу. Якщо доказ не буде представлено у вказаний термін, гарантійна асоціація повинна буде передати на зберігання чи тимчасово сплатити у тримісячний термін стягуване ввізне мито і збір.

Ця передача суми на зберігання чи її оплата стане остаточною після завершення одного року, починаючи від дати їх передачі на зберігання чи сплати. Протягом цього терміну гарантійна асоціація може надати докази про зворотне ввезення, щоб отримати назад передані на зберігання чи сплачені суми. Доказом зворотного ввозу транспортних засобів, ввезених із застосуванням документа про тимчасове ввезення, є належним чином заповнений корінець карнета, завірений печаткою митних органів території тимчасового ввезення.

Термін дії карнета CPD може бути продовжений лише один раз на період не більше чим один рік. Після завершення цього періоду на заміну старого карнета повинен бути виданий новий, який приймають митні органи.

ВКАЗІВКИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

1. Кожен аркуш карнета забезпечує тимчасове ввезення транспортного засобу, зазначеного і не стертого зі звороту обкладинки. Термін тимчасового ввезення зафіксований законами і положеннями країни ввозу.

2. Під час ввезення митниця відриває і залишає у себе відривний аркуш на ввезення та заповнює відривний аркуш на вивезення, вказуючи через який митний пропускний пункт здійснено вивезення і номер, за яким зареєстровано карнет. Заповнюється також і контрольний корінець ввезення, завірений датою ввезення, підписом працівника митниці та офіційною печаткою.

3. Під час вивезення митниця відриває і залишає у себе відривний аркуш на вивезення, завіряє контрольний корінець вивезення офіційною печаткою митного пункту вивезення, датою вивезення і підписом працівника митниці. Власник карнета повинен переконатися на місці, що усі документи заповнені правильно, і, за необхідності, внести доповнення чи виправлення.

4. Сертифікат щодо місця перебування на останньому аркуші карнета повинен бути використаний згідно з інструкціями, зазначеними у ньому або згідно із специфічними вимогами гарантійної асоціації, яка його видала.

5. Максимальний термін дії карнета складає один рік. За необхідності можна подати клопотання до гарантійної асоціації-кореспондента, діючої в країні тимчасового ввезення, щодо продовження терміну дії карнета. Якщо така асоціація відсутня, тоді можна звернутись напряму до гарантійної асоціації, яка видавала документ. У будь-якому випадку власник карнета повинен стежити за тим, щоб документ відповідав усім вимогам тимчасового ввезення.

6. Карнет є власністю асоціації, яка його видала, і за будь-яких обставин повинен бути повернений їй не пізніше дати завершення терміну дії. Бажано, щоб власник транспортного засобу зберігав документ у себе (у випадку продажу, знищення та ін.) до завершення договірних відносин з асоціацією, котра його видавала.

7. Будь-які зміни щодо змісту карнета, які стосуються власника (ім’я, адреса і т.д.) чи транспортного засобу (заміна двигуна, зміна кольору і т.д.) необхідно погоджувати заздалегідь з асоціацією, яка видала документ або через асоціацію-кореспондента в країні тимчасового ввезення.

8. Карнет не може бути застосований в країні, де переважно перебуває власник. Не допускається продаж, оренда, передача іншим особам, надання чи передача прав власності іншим способом на транспортний засіб, який тимчасово ввезено по карнету, без попереднього погодження митною адміністрацією країни тимчасового ввезення і асоціацією, яка видала документ.

9. У разі втрати, знищення чи пошкодження карнета під час терміну його дії, а також у випадку залишення транспортного засобу, власник повинен негайно повідомити про це асоціацію, яка видала документ, звернувшись до неї напряму, або асоціацію-кореспондента в країні тимчасового ввезення.

Застосування карнета CPD значно спростить тимчасове ввезення, вивезення і митний транзит засобів пересування. Зникає необхідність у встановленні забезпечення щодо стягнення митних зборів через загальну чи іншу банківську гарантію. Контроль за дотриманням вимог тимчасового ввезення централізується в одну структуру, в один гарантійний ланцюг, який набагато простіше і з більшим авторитетом співпрацює з окремими митними адміністраціями країн, які входять у Конвенцію про тимчасове ввезення. Відповідальність розподілена пропорційно і солідарно, що передбачає коректні відносити в організації процесу тимчасового ввезення. Щодо питань застосування карнета на території України прохання консультуватись з українськими митними органами.

 

 


Copyright ©2009 Kantora.eu
Изработка на сайта: тел. 0899/286730; info@obektiv.info